Ce: Cine: Funda?ia Comunitar? Alba
Când: 28 noiembrie Unde:

De?i înc? din anul 2010, de la înfiin?are, întreaga sa activitate a fost ?i este dedicat? comunit??ii, Funda?ia Comunitar? Alba se al?tur? zilei mondiale a faptelor bune, Giving Tuesday, s?rb?torit? mâine, în ultima mar?i a lunii noiembrie. Este o zi în care, mai mult ca oricând, celebr?m generozitatea împreun?, în toat? lumea ?i îi sus?inem pe cei care au nevoie de ajutor.

?i pentru c? a investit mult? energie ?i resurse în dezvoltarea noii genera?ii, Funda?ia Comunitar? Alba ofer? mar?i, 28 noiembrie, între orele 14 ?i 17, la sediul din Alba Iulia, strada Ardealului nr. 1 (în incinta Casei de Cultur? a Studen?ilor), consiliere în orientarea în carier? pentru adolescen?i ?i nu numai, interesa?i s? afle mai multe despre ce pot ?i ce ar trebui s? fac? pentru a transforma un loc de munc? într-o carier? ?i pentru a-?i valorifica sau dezvolta abilit??ile necesare în acest sens.

Acestora le vor fi al?turi staff-ul ?i experimenta?ii voluntari ai funda?iei. Pentru mai multe informa?ii, cei interesa?i sunt ruga?i s? ne contacteze la telefon 0729-793192, sau pe e-mail [email protected].