Ce: Cine: Fundatia Comunitara Brasov
Când: 28 noiembrie Unde:

De #GivingTuesday, la Bra?ov, sus?inem proiectul ”Intergenera?ii”, propus de Asocia?ia Diaconia Ajutor Interna?ional, care aduce împreun? copii ?i vârstnici care lucreaz? împreun?, înva?? lucruri noi ?i se ajut? reciproc pentru a-?i crea o via?? mai bun?, prin 2 evenimente de strângere de fonduri:

1. Ziua por?ilor deschise

În acest? zi te invit?m s?-i cuno?ti ?i s?-i sus?ii pe copiii ?i vârstnicii implica?i în programul ”Intergenera?ii” al Asocia?iei Diaconia Ajutor Interna?ional. In programul nostru voluntarii seniori sprijin? copiii în realizarea temelor ?colare, organizeaz? ?i particip? împreun? la diferite activit??i, ateliere creative sau cluburi voca?ionale.

În Centrul Educational Diaconia sunt implica?i 13 vârstnici care vin s?pt?mânal ?i desf??oar? ateliere de meserii care le dezvolt? abilit??ile manuale ?i îi face con?tien?i de poten?ialul pe care îl au pe cei 80 de copii ?i 25 de tineri din Centru.

Astfel, de Giving Tuesday, Asocia?ia Diaconia te invit? s?-i treci pragul pentru a-i cunoa?te pe copii, vârstnici ?i pentru a participa la atelierele pe care ace?tia le vor desf??ura. Vom avea ateliere de origami, pictura, lumanari, creativitate.

Vino singur, cu prietenii sau al?turi de copilul t?u ?i realizeaz? un obiect într-unul din aceste ateliere. ?i, dac? î?i place programul ?i oamenii pe care îi vei cunoa?te, îl po?i sus?ine cu o dona?ie la fa?a locului. Pe lâng? ateliere, mai mul?i voluntari care sus?in programul Genera?ii vor preg?ti gust?ri ?i pr?jituri pe care le po?i încerca la Centru, în timpul vizitei tale. 

***

2. Proiect caritabil #GivingTuesday la HOF CAFE ?i Bistro Ma Cocotte

De #GivingTuesday HOF CAFE ?i Bistro Ma Cocotte sunt alaturi de noi si  sus?in si ei proiectul ”Intergenera?ii”, propus de Asocia?ia Diaconia Ajutor Interna?ional.

Dac? î?i place proiectul, îl po?i sus?ine invitându-?i prietenii în ora? la HOF CAFE sau la Bistro Ma Cocotte, pe 28 noiembrie. Osp?tarul î?i va aduce odat? cu meniul ?i un plic unde vei avea ocazia s? afli mai multe informa?ii despre acest program, precum ?i felul în care îl po?i sus?ine cu o dona?ie.

***

Ne dorim sa strangem impreuna cel putin 5.000 de lei, sum? care acoper? costuri legate de consumabile în atelierele organizate cu ajutorul voluntarilor seniori, costuri legate de alimente sau alte materiale pentru atelierele de buc?t?rie, pentru transportul copiilor la diferite ie?iri împreun? cu voluntarii.
Se poate dona fie la Ziua Por?ilor Deschise de la Centrul Diaconia, fie la HOF CAFE sau Bistro Ma Cocotte,
sau online pe site-ul Funda?iei Comunitare Bra?ov AICIdoar în ziua de 28 noiembrie.