Ce: Cine: Muzeul Na?ional al Literaturii Române
Când: Unde:

O viziune nu este doar o imagine a ceea ce poate fi, ci un apel c?tre sinele nostru mai bun. Am decis s? d?ruim din valorile MNLR, adic? volume de poezie ?i proz?, de Giving Tuesday, celor în vârst?, de la Centrul Reziden?ial Amalia ?i dr. Moses Rosen al Federa?iei Comunit??ilor Evreie?ti din România pre?uindu-i a?a cum se cuvine, în lini?te, f?cându-le zilele mai frumoase.