Ce: Cine: Centrul de Resurse ”Academia Doamnelor”
Când: 28 noiembrie Unde:

Ini?iativa are dou? componente: Strângere de cadouri ?i ajutor pe termen lung pentru pacien?ii cu scleroz? multipl?

Centrul de Resurse ”Academia Doamnelor” al Prim?riei Alba Iulia ?i Asocia?ia SM Speromax Alba vor colabora pentru a le însenina zilele pacien?ilor cu scleroz? multipl?. Echipa ?i voluntarii Centrului au dorit s? ofere un ajutor pe termen lung acestor persoane încercate de o boal? grea ?i au decis s? îi înve?e pe beneficiarii ?i voluntarii asocia?iei tehnici de realizare a diferitelor obiecte decorative, astfel încât ei s? poat? realiza cadouri pentru prieteni sau pe care s? le poat? oferi celor care îi ajut? cu dona?ii. Prima întâlnire din cadrul acestor ateliere a avut loc vineri, 24 noiembrie 2017, ?i a constat într-o activitate comun? în cadrul c?reia au fost realizate suporturi pentru lumân?ri, utilizând tehnica quilling. Beneficiarii ?i voluntarii celor doi parteneri au ascultat colinde ?i s-au cunoscut mai bine, astfel de întâlniri urmând s? aib? loc lunar, astfel încât pacien?ii cu scleroz? multipl? s? înve?e cât mai multe tehnici de realizare a obiectelor decorative. O parte dintre aceste decora?iuni vor fi expuse pe o tarab? în Cetatea Alba Carolina, cu ocazia Zilei Na?ionale a României, iar persoanele care doresc vor putea dona bani Asocia?iei SM Speromax Alba pentru asigurarea celor necesare celor aproximativ 80 de beneficiari, primind în schimb o decora?iune realizat? de membrii asocia?iei, cu sprijinul echipei ?i voluntarilor Centrului de Resurse – Academia Doamnelor Alba Iulia, care a pus la dispozi?ie ?i materialele necesare.

Strângere de cadouri

Dac? ajutorul prin intermediul acestor ateliere creative comune este unul cu impact pe termen lung, nu trebuie s? uit?m c? s?rb?torile de iarn? se apropie cu pa?i repezi. Echipa Centrului de Resurse ”Academia Doamnelor” Alba Iulia dore?te s? implice comunitatea local? într-o ac?iune de strângere de cadouri pentru pacien?ii cu scleroz? multipl?, astfel încât s?rb?torile s? vin? cu un zâmbet ?i pentru ei. Oricine poate veni la sediul centrului, din strada Gladiolelor 3A, cu un cadou frumos ambalat, a?a cum fiecare î?i dore?te s? primeasc?. Pachetele vor putea fi aduse din 28 noiembrie pân? în 15 decembrie, între orele 10 ?i 18, cu excep?ia zilelor declarate s?rb?tori legale. Cutiile nu vor fi sigilate, pentru a putea fi verificat con?inutul acestora. Atunci când v? gândi?i ce s? pune?i în cutii, trebuie s? lua?i în calcul c? beneficiarii Asocia?iei SM Speromax Alba au între 18 ?i 70 de ani ?i mul?i dintre ei sunt imobiliza?i la domiciliu din cauza bolii. Asta înseamn? c? în mai mic? m?sur? au nevoie de haine, de?i pute?i pune ?osete, m?nu?i sau fulare dac? sunt noi, îns? le pute?i pune alimente neperisabile (v? rug?m s? verifica?i data de expirare, luând în considerare c? vor ajunge la ei în preajma Cr?ciunului), obiecte de igien? personal?, dar ?i c?r?i. Pacien?ii cu scleroz? multipl? au mare nevoie de suplimente alimentare ?i parafarmaceutice.

Iat? o list? cu ce folosesc cei mai mul?i dintre ei: Milgamma N, Tena Lady Extra Plus, Coenzima Q10, Tena Pants, Bilobil Forte, Osteocare, Tena Slip, Neuromultivit, Neuroage, vitamina D, Omega 3, Tonotil ?i multivitamine. Persoanele care au disponibilitatea de a dona mai mult pot aduce dispozitive medicale, cadre fixe, cadre cu ro?i sau scaune rulante sau pot face dona?ii pentru carburant, deoarece voluntarii ?i membrii Asocia?iei SM Speromax Alba se deplaseaz? des la domiciliile pacien?ilor.

Persoane de contact:

  • Ana Cosma, coordonator Centru de Resurse ”Academia Doamnelor” al Prim?riei Alba Iulia – telefon 0749163002
  • Drago? Zaharia, pre?edinte Asocia?ia SM Speromax Alba – telefon 0745798953