Ce: Cine: ONG Asociatia Roua Zambetului
Când: 12/11/2018 - 20/12/2018 Unde:

An de an, sute de copii din familii s?race din mediul rural îl a?teapt? pe Mo? Cr?ciun în zadar.

Anul acesta putem face cu to?ii ceva pentru ca o parte dintre ace?ti copii, din satele Petr?chioaia ?i M?ineasca, din apropierea Bucure?tiului, s? se bucure de cadourile la care viseaz?.

Contextul este urm?torul: Am fost în vizit? la ?colile celor dou? sate ?i sub supravegherea înv???torilor i-am rugat pe copii s? scrie o scrisoare c?tre Mo? Cr?ciun în care s? îi cear? ceea ce î?i doresc. Unii dintre ei nu ?tiau foarte bine s? scrie, a?a c? au fost ajuta?i de noi. Celor mai mici dintre ei, scrisorile le-au fost scrise de c?tre înv???tor, dup? ce i-au spus ce î?i doreau.
Acum avem nevoie de ajutorul t?u pentru a le îndeplini dorin?ele.

Sunt copii din familii a c?ror situa?ie financiar? este foarte grea. Mul?i dintre ei au stat minute bune în fa?a unei hârtii goale, ne?tiind ce s? scrie, pentru c? probabil auzeau pentru prima dat? întrebarea “Ce ai vrea s? prime?ti de la Mo? Cr?ciun?”
Sunt copii care merit? ca m?car o dat? s? primeasc? ceea ce î?i doresc, ?i nu doar ceea ce se poate.

(!) Ce trebuie s? faci dac? vrei s? fii Mo? Cr?ciun pentru unul dintre copii:

1. Alege o scrisoare intrand pe  https://www.facebook.com/events/285169082114764/ 

2. Scrie-ne un mesaj privat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/AsociatiaRouaZambetului/ ?i indic?-ne ce scrisoare ai ales sau las? un comentariu în pagina evenimentului la poza cu scrisoarea aleas?.

3. În maxim 24 de ore vei primi r?spuns de la noi, iar din acel moment scrisoarea î?i este alocat?. În eveniment, în dreptul scrisorii alese de tine, va ap?rea urm?torul mesaj: “Scrisoare rezervat? de c?tre prenumele ?i numele donatorului”

4. Cump?r? produsele, împacheteaz? cadoul etan? (nu vrem ca ceva din pachetul cump?rat s? se piard?), eticheteaz?-l cu prenumele, ini?iala numelui de familie ?i vârsta copilului, iar apoi adu cadoul, în maxim o s?pt?mân? de la rezervare, la partenerul nostru: cafeneaua I’m Coffee, situat? în Str. Dumitru Zosima nr. 88, Pia?a Domenii, Bucure?ti. Program: Luni-Vineri 8:00 – 17:00 / Sâmbat? – 9:00 – 13:00. G?se?ti ?i o hart? a loca?iei în detaliile evenimentului.
Cadoul va fi preluat de c?tre un angajat al cafenelei ?i stocat în siguran??, pân? când un reprezentant Roua Zâmbetului îl va prelua, împreun? cu alte pachete.

În cazul în care nu e?ti din Bucure?ti po?i trimite cadoul prin curier, la adresa men?ionat? mai sus. Te rug?m ca în interiorul pachetului de curierat, ambalarea cadoului sa respecte acelea?i condi?ii ca pachetele predate personal.

În momentul în care cadoul a ajuns la cafenea, mesajul din dreptul scrisorii tale se va schimba în “Cadou achizi?ionat de c?tre prenume ?i nume donator.”

(!) Ce nu trebuie s? faci:

Te rug?m foarte mult s? NU pui în cadou lucruri folosite (second-hand) chiar dac? sunt într-o stare foarte bun? sau lucruri deteriorate.
Ace?ti copii merit? cadouri noi, de care s? se poat? bucura mult timp de acum înainte.

Dac? ai întreb?ri, ne po?i scrie un mesaj privat sau ne po?i contacta la num?rul 0721 516 635.

(!) Te rug?m s? ai în vedere:

Este de preferat ca de la data rezerv?rii unei scrisori ?i pân? la livrarea cadoului în cafenea s? nu treac? foarte mult timp, pentru a nu r?pi ?ansa copilului de a primi cadoul visat de la altcineva. Perioada recomandat? este de maxim o s?pt?mân?.
Te rugam s? nu dep??e?ti termenul men?ionat, iar dac? te r?zgânde?ti, s? ne anun?i în timp util pentru a marca scrisoarea ca disponibil? ?i a g?si un alt donator.

În cazul în care un cadou este prea costisitor pentru tine, po?i alege s?-?i implici prietenii, colegii de serviciu sau rudele în achizi?ionarea lui. Scopul este ca fiecare copil s? primeasc? ceea ce î?i dore?te ?i este posibil s? po?i îndeplini doar par?ial dorin?a copilului ales. În astfel de cazuri, te încuraj?m s? colaborezi cu apropia?ii pentru un scop nobil.

  • 12/11/2018 - 20/12/2018
  • Asociatia Roua Zambetului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.