Ce: Cine: ONG Funky Citizens
Când: 27/11/2018 Unde:

Un proiect al genera?iei noastre

Ne-am n?scut ?i copil?rit (?i) în anii 80. Am stat la coad? la lapte ?i ne-am inventat jocuri prin cas? atunci când se lua curentul. P?rin?ii no?tri ne-au ocrotit, a?a c? n-am în?eles mare lucru din tragicul final al Republicii Socialiste Române, de?i intuiam c? lucrurile nu sunt tocmai OK. La 30 de ani de la revolu?ie, România r?mâne singura ?ar? din estul Europei care nu are un muzeu al istoriei recente care s? spun? povestea vie?ii de zi cu zi din perioada comunist?.

Ce facem?

O experien?? educa?ional? interactiv?: vrem s? le explic?m elevilor ?i liceenilor drepturile ?i libert??ile din democra?ie prin revizitarea senzorial? ?i prin studii de caz pe comunismului românesc.

Ce exist? deja?

Exist? (?i se înmul?esc) ini?iativele punctuale de arhivare ?i conservare a memoriei, de la spa?ii mai juc?u?e precum Muzeul Consumatorului Comunist, pân? la spa?ii mai serioase, precum. Memorialul Sighet. Exist? ?i mici muzee în apartamente de bloc, precum Ferestroika, dar exist? proiecte înc? nefinalizate (Muzeul Vie?ii Cotidiene în Comunism de la Boto?ani sau Muzeul Colectiviz?rii).

Cu ce suntem noi diferi?i?

Vrem s? spunem povestea noastr? – de o manier? asumat subiectiv? – a felului în care ne amintim noi de via?a din comunism. O facem ca s? ne putem duce copiii acolo, s?-i l?s?m s? exploreze, s? pun? mâna pe obiecte ?i s? descopere singuri cum ar fi tr?it dac? s-ar fi n?scut la final de R?zboi Rece. Recre?m un apartament tipic anilor ‘80, îns? în spatele aparentei banalit??i se ascund multe pove?ti care pot deschide conversa?ii ?i acas?, în familie, despre „cum era”.

Cine suntem noi?

Funky Citizens ?i Modulab, al?turi de al?i zeci de volunari din varii domenii: arhitec?i, oameni de comunicare, istorici, profesori ?i mul?i, mul?i al?ii.

  • 27/11/2018
  • Funky Citizens

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.